REGULAMIN MANEWRÓW NIZINNYCH

 

1. Manewry są formą nocnej zabawy kwalifikującej do Kursu.

 

2. Uczestnicy manewrów grupują się w zespoły żeńskie, męskie lub mieszane. Zespoły
żeńskie są trzyosobowe i realizują trasę o długości 30-35 km, zespoły męskie oraz
mieszane są dwuosobowe i realizują trasę o długości 35-40 km.

3. Każdy z zespołów ma z góry przydzieloną nazwę.

4. Zaliczenie manewrów polega na odnalezieniu wszystkich punktów manewrowych w
ciągu 12 godzin.

5. Kolejność zaliczania punktów manewrowych jest ściśle określona. Należy zaliczać je w
kolejności: 1, 2, 3... itd.

6. Po odnalezieniu punktu manewrowego należy:
• wpisać na znalezioną kartkę nazwę zespołu oraz czas przyjścia,
• przepisać na otrzymaną przed manewrami kartkę, nazwę punktu oraz nazwy i czasy
przyjścia zespołów, które wcześniej odnalazły ten punkt.
W przypadku nie znalezienia kartki w punkcie w którym wydaje się nam, że powinna
tam być, należy zostawić własną kartkę z własnym wpisem.

7. Korzystanie z jakichkolwiek środków transportu oraz rozdzielanie się zespołów
automatycznie powoduje niezaliczenie manewrów.

8. Prosimy o omijanie wsi oraz unikanie kontaktów z osobami przypadkowymi.

9. Prosimy o nie korzystanie z własnych map. Organizator zapewnia mapę o
odpowiedniej jakości i skali wraz z zaznaczonymi na niej punktami do odnalezienia.

10.Meta znajduje się w miejscowości Dalekie - Tartak, w szkole podstawowej. Na otrzymanej mapie zaznaczona jest jako punkt M.

11.Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację manewrów:
• imię ........................................................... tel. ................................
• imię ........................................................... tel. ................................

12.Wyniki manewrów podane będą na najbliższym spotkaniu kursowym.

13.Zaliczenie manewrów jest warunkiem kontynuowania Kursu.