Co nowego w klubie

Odpowiedz


To pytanie służy do identyfikacji i odrzucenia automatycznych rejestracji.
Uśmieszki
:-) ;-) :-> :-D :-P :-o :mrgreen: :lol: :-( :-| :-/ :-? :-x :shock: :cry: :oops: 8-) :evil: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :twisted: :@: :alien: :bom: :drunken: :cheese:
Pokaż więcej uśmieszków
BBCode jest włączony
[img] jest włączony
[flash] jest wyłączony
[url] jest włączony
Uśmieszki są włączone
Przegląd wątku
   

Rozszerz widok Przegląd wątku: Co nowego w klubie

Re: Co nowego w klubie

Post przez Magda Cz. » 2017-05-23, 22:57

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu SKG
Data: 22.05.2017
Obecni - Zarząd w składzie: Magda, Michał W., Paulina P., Ola, Szymon, Mateusz, oraz Michał P. (z KRu), Marek (z KS-u), Ania (z KK)

Dyskusja z przedstawicielem KS-u nt. Praktyki instruktorskiej (nowy instruktor - Jędrek Witkowski i cztery nowe nominacje na praktykantów)
Wybór przedstawicieli SKG na obchody 60-lecia SKPB Warszawa (Mateusz i Szymon)
Omówienie inicjatywy rowerowej Pawła i Marcina
Dyskusja nt. Nowej szaty graficznej plakatu kursowego (poszukiwanie zdjęć) oraz promocji kursu w nowym roku akademickim; na lipcowe spotkanie zbieramy hasła i zdjęcia; “Kursancie przyprowadź kursanta” - Ania
Rozmowa nt. Bazy zdjęć (gdzie je przechowywać) i materiałów promocyjnych
Odbiór pisma z KRS-u - Michał, poprawki - Magda
Złożenie NIP, CIT etc. M.
Dyskusja nt. Zwrotów dla przewodników, oficjalne stanowisko na tak przy zachowaniu jawności - informacja dla przewodników Michał/Magda oraz exel rozliczeniowy od Oli
Rozkładanie bazy Paulina B. i Mateusz (kontakt z Pawłem, informacja na stronie i Fb)
Uzupełnienie informacji o Zarządzie na stronie - Szymon
Przeniesienie Joanny Wołosz do Klubu Seniora - uchwalono jednogłośnie
Działkówka 24-25.06 u Mateusza; przykładowa informacja od Magdy
Kalendarz działań z poprzedniej kadencji Ola
Ania odzyskanie blach od Pawła
Kontakt z Soli Deo ?

Zapraszamy do współpracy!

3.07 trzecie spotkanie Zarządu o 19:30 w wiadomym miejscu

Re: Co nowego w klubie

Post przez Magda Cz. » 2017-04-25, 19:11

Sprawozdanie ze spotkania Zarządu SKG

Data: 20.04.2017
Obecni - pełen Zarząd w składzie: Magda, Michał W., Paulina K., Paulina P., Ola, Szymon, Mateusz, Tomek oraz Michał P. (z KRu)

Podział funkcji:

Prezeska MC
Wiceprezes ds. Turystycznych Paulina K.
Wiceprezes ds. Finansowych i Skarbnik Ola
PR manager Paulina P.
Kustosz, główny archiwista, redaktor naczelny Mateusz (naczelny humanista SKG)
Członek zarządu ds. Współpracy z Sekcją Wysokogórską Tomek
Kwestor (fundraiser) i sekretarz Michał W.

2. Podział obowiązków i zadań stałych
Magda papierologia i interwencje, podręcznik zarządu
Michał W. zniżki do października (weryfikacja i nowe)
Ola finanse, asystent Tomek
Paulina i Tomek organizowanie rajdów
Paulina B. zdjęcia i 3 posty; Magda i Ola redakcja tekstów
Paulina B. i Mateusz FB
Mateusz (biblioteka, biuletyn)
Szymon strona, mailing
Paulina K. weryfikacja składek i członków (do 1 czerwca)

3. Sprawy bieżące wolne wnioski:
Brak chęci do uczestniczenia w Dniu Otwartym
Sprawa członkostwa w SKG (promocja wśród kursantów przez kursantów z Zarządu)
Strona i Facebook (wizja i podział)
Grupa IT - nowa ulotka i promocja - stworzenie bazy danych (Schemat Magda)
Czerwiec - porządek w Bibliotece - Mateusz
Kalendarz działania - Ola
Wzór Exela do rozliczeń rajdów Ola
Porządek i ściągnięcie sprzętu - Tomek
Kandydat na kandydata - dyskusja nt. Kursu
Przekazanie uprawnień bankowych 25.04.2017
I inne...

4. Kolejne spotkanie zarządu (w miejscu zamieszkania M2) 22.05 19:30

Zapraszamy do współpracy!

Re: Co nowego w klubie

Post przez Magda Cz. » 2017-04-12, 12:25

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia “Studencki Klub Górski” z dnia 29.03.2017
środa, 29 marca 2017 roku, domek OsiemPrzezDwa,
ul. Jazdów 8/2, godz. 18.30

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wybór przewodniczącego Zebrania.
Zaproponowani kandydaci, oddane głosy:
Jędrzej Ochremiak; za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Jędrzej Ochremiak został wybrany przewodniczącym Walnego Zebrania.
Wybór protokolanta.
Zaproponowani kandydaci, oddane głosy:
Anna Karczyńska; za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Anna Karczyńska została wybrana protokolantem Walnego Zebrania.
Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania.
Zaproponowani kandydaci, oddane głosy:
Tomasz Weksej; za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Michał Pluta; za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Tomasz Weksej i Michał Pluta zostali wybrani
do Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad bez zmian.
Głosowanie: za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

ABSOLUTORIUM DLA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU
5. Odczytanie sprawozdań:
Sprawozdanie Zarządu (przedstawiła: Paulina Kocot)
Walne SKG zostało przesunięte na marzec, żeby nie trzeba było zwoływać specjalnego walnego w celu akceptacji sprawozdania finansowego za rok poprzedni.
Sprawozdanie finansowe (przedstawił Paweł Nowakowski)
Sprawozdanie z działalności bazy namiotowej (przedstawiła Paulina Kocot)
Sprawozdanie Komisji Szkoleń (przedstawiła Paulina Kocot)
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (przedstawiła Magdalena Czarnecka)

6. Komisja Rewizyjna SKG zarekomendowała Walnemu Zebraniu udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi SKG.
7. Dyskusja nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium (głosowanie jawne).
za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi

WYBORY PREZESA
9. Zgłaszanie kandydatur na prezesa SKG
Magdalena Czarnecka
10. Głosowanie tajne, zwykła większość głosów:
za - 21, przeciw - 0, wstrzymało się - 0
Magdalena Czarnecka została wybrana Prezesem SKG

WYBORY ZARZĄDU
11. Głosowania nad liczebnością Zarządu:
• zaproponowano ośmioosobowy skład zarządu (łącznie z prezesem), brak sprzeciwu
• przyjęto ośmioosobowy skład zarządu
12. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu:
Tomasz Wolszczak
Aleksandra Kołodziejczyk
Paulina Bartosińska
Paulina Kocot
Michał Wangrat
Mateusz Ignaczewski
Szymon Bachnij

13. Głosowanie tajne, każdy głosujący mógł poprzeć wybrane przez siebie osoby spośród przedstawionych kandydatów bądź nie poprzeć żadnej kandydatury. Wyniki głosowania:
Tomasz Wolszczak - 22
Aleksandra Kołodziejczyk - 23
Paulina Bartosińska - 23
Paulina Kocot - 23
Michał Wangrat - 23
Mateusz Ignaczewski - 23
Szymon Bachnij - 22

Tomasz Wolszczak, Aleksandra Kołodziejczyk, Paulina Bartosińska, Paulina Kocot, Michał Wangrat, Mateusz Ignaczewski oraz Szymon Bachnij zostali wybrani do Zarządu SKG.


WYBORY KOMISJI REWIZYJNEJ
14. Głosowania nad zachowaniem trzyosobowego składu Komisji Rewizyjnej.
za 23, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
15. Zgłaszanie kandydatur do Komisji rewizyjnej:
Michał Pluta, Magdalena Wierzbicka, Grzegorz Bokota
16. Głosowanie tajne, każdy głosujący mógł poprzeć wybrane przez siebie osoby spośród przedstawionych kandydatów bądź nie poprzeć żadnej kandydatury. Wyniki głosowania:
za przyjęciem wszystkich zgłoszonych kandydatur : za - 23, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Michał Pluta, Magdalena Wierzbicka oraz Grzegorz Bokota zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

17. Dyskusja na temat bieżącej działalności SKG w najbliższym roku 2017/2018.

18. Po przeprowadzeniu debaty, przyjęto następujące wnioski:
- dofinansowanie np. rajdów przez PTTK - zgłoszenia na cały rok
- dofinansowanie przez koło naukowe UW
- zalecenia do polityki instruktorskiej:
niedostateczna liczba instruktorów; problemy z kadrą na dłuższych wyjazdach, zapraszanie potencjalnych instruktorów na wyjazdy kursowe jako waletów/kandydatów; organizacja rajdów: organizator + "mentor";
- zwiększenie liczby kursantów
- Korona Beskidów SKG - odznaka
- zachowanie rajdów cyklicznych - ustalanie na początku roku, wpisane do kalendarza
- wprowadzenie jednakowych, obowiązkowych rozliczeń rajdów
- zachowanie ciągłości klubu
- nieopłacone składki członkowskie - kontrola, weryfikacja, upomnienia
- transfer wiedzy
- zaistniała zmiana współlokatorów w siedzibie
- wspieranie nowych inicjatyw
- poszerzanie klubu o nowych członków
- promocja klubu: zmiana wizualna: plakaty, strona internetowa, uaktualnione zdjęcia, wydarzenia na fb; poszerzenie promocji o inne warszawskie Uczelnie

19. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zamknął Walne Zebranie.

Przewodniczący: Jędrzej Ochremiak
Protokolant: Anna Karczyńska

Re: Co nowego w klubie

Post przez Magda Cz. » 2017-03-31, 13:36

W imieniu nowego zarządu serdecznie dziękuję poprzednim władzom za włożoną pracę :) Mam przyjemność przedstawić obecny zarząd, wybrany na Walnym 29.03.2017, w składzie:
Paulina Bartosińska
Szymon Bachnij
Magdalena Czarnecka
Mateusz Ignaczewski
Paulina Kocot
Ola Kołodziejczyk
Michał Wangrat
Tomek Wolszczak
Mamy nadzieję na owocną współpracę i zaangażowanie wszystkich członków i członkiń SKG :). Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy. Wkrótce zamieścimy protokół.

Re: Co nowego w klubie

Post przez Stefi » 2017-02-08, 15:50

Biblioteka Górska SKG wzbogaciła się o kilka tomów na temat historii architektury i sztuki ludowej. Klub zawdzięcza książki uprzejmości biblioteki IHS UW.

Książki znajdują się w siedzibie. Nie są jeszcze wpisane do katalogu internetowego, a część z nich na razie ma status "nie wypożycza się" (oznaczone na czerwono). W szczególnych przypadkach można je wypożyczyć, ale wtedy proszę o kontakt z kierownikiem biblioteki. Polecam nowe książki waszej uwadze, zwłaszcza kursantom, którzy zdają egzamin z architektury.

Re: Co nowego w klubie

Post przez Ewelina Różańska » 2016-10-14, 23:48

8 października 2016 r. podczas ześrodkowania w schronisku pod Durbaszką uroczyście blachowani zostali Paulina Kocot (XXXII KPG) i Tomek Wolszczak (XXX KPG). Mianowania na przewodników dokonało grono instruktorów: Ewa Janczarek, Helmut, Paweł Marciniak i Maciek Warchałowski, a świadkami tej podniosłej chwili byli wszyscy uczestnicy jesiennego rajdu jubileuszowego w Pieninach!

Vivat nowi przewodnicy! :)

Re: Co nowego w klubie

Post przez Paveł » 2014-12-12, 12:50

Gratulacje młodej, prężnej ekypie !!!
hip hip hurra !

Re: Co nowego w klubie

Post przez jedrek_witkowski » 2014-12-11, 10:01

Witajcie,
wczoraj w czasie Walnego Zebrania wybraliśmy nowe władze klubu i zmieniliśmy Statut.

Nową Panią Prezes SKG została Paulina Kocot!

Do Zarządu weszli również:
>> Ewelina Różańska
>> Magda Wierzbicka
>> Paweł Nowakowski
>> Michał Wangrat


Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wszystkim obecnym i tym, którzy wystawili innym upoważnienia dziękujemy za przybycie!

Re: Co nowego w klubie

Post przez jedrekwitkowski » 2014-12-09, 14:02

Tutaj również przypominamy o zbliżającym się Walnym Zebraniu SKG.

Widzimy się w środę o godzinie 19.00 w sali nr 200, w budynku ZSS UW (Kampus główny).

Wszystkie informacje tutaj: http://www.skg.uw.edu.pl/2-uncategorise ... e-skg-2014

Wasza obecność jest dla nas bardzo ważna!

Re: Co nowego w klubie

Post przez jedrek_witkowski » 2014-10-27, 23:10

Witajcie,

rozpoczyna się właśnie kolejny, XXXIV Kurs Przewodników Górskich! Dzięki wszystkim, którzy zaangażowali się w jego promocję w internecie i w tradycyjne rozwieszanie plakatów! Kurs jest osią działania całego SKG, dlatego chcielibyśmy się podzielić z Wami kilkoma informacjami związanymi z klubową działalnością szkoleniową.

Po pierwsze, latem tego roku zmieniły się uregulowania prawne dotyczące zdobywania uprawnień przewodnickich. Z zadowoleniem przyjęliśmy to, że zmiany idą w kierunku, który jest nam bardzo bliski. W dużym uproszczeniu - teraz większy nacisk położony będzie na chodzenie po górach a mniejszy na jeżdżenie autokarem po pogórzach.

Po drugie, przygotowaliśmy ankietę ewaluacyjną, dzięki której zebraliśmy informacje zwrotne od uczestników ostatnich kilku kursów (zaproszenie do udziału w ankiecie rozsyłała Paulina Kocot i ja). Poza ciekawymi wskazówkami, jak kurs ulepszać zebraliśmy też (jako klub) generalną bardzo pozytywną ocenę kursu przewodnickiego jako ciekawego, rozwijającego doświadczenia, które ludzi zapamiętują na wiele lat dzięki nowej wiedzy, nowym umiejętnościom, nowym przygodom i przede wszystkim dzięki ludziom. Możemy sobie jako klubowi (a w szczególności instruktorom/instruktorkom jako osobom kluczowym) takich wyników pogratulować.

Po trzecie, po październikowym spotkaniu instruktorów podjęto kilka decyzji dotyczących kształtu kursu. Najważniejsza z nich dotyczy usunięcia z programu kursu autokarówki (zamiast niej w maju pojawi się inny obowiązkowy wyjazd - ale już górski, o szczegółach Komisja Szkoleń będzie informowała w najbliższym czasie). Chętni pojadą też na kursówkę przygotowującą do wiosennego, która zostanie zorganizowana w kwietniu. Większy nacisk instruktorzy będą kładli też między innymi na kwestie związane z przyrodą.

Po czwarte, przypominamy o zmianach osobowych:
- do komisji szkoleń dołączył Michał Strzelczyk
- nowe kierownictwo kursu dla XXXIV KPG to Marek Paleski, Ola Kołodziejczyk i Magda Czarnecka.

Pozdrawiamy,
Grażyna, Gosia, Olga, Ewelina, Maja, Jędrek

PS. Zachęcamy do polubienia naszego profilu na FB i zaproszenia do tego znajomych www.facebook.com/SKGUW

Re: Co nowego w klubie

Post przez LidkA » 2014-10-24, 14:43

Witajcie,
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w walnym zebraniu członków SKG, które odbędzie się 10 grudnia (środa). Prosimy wszystkich klubowiczów o przybycie. Chcemy wprowadzić zmiany do statutu, a do tego potrzebne jest zebranie kworum ponad połowy uprawnionych do głosowania. Zapiszcie więc datę w kalendarzach i rezerwujcie wieczór!
Po poniższym linkiem znajdziecie wątek o zmianach w statucie nad którymi będziemy głosować: viewtopic.php?f=11&t=1555
Przypominamy, że prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni. Członków seniorów zapraszamy o udziału w dyskusji jako głos doradczy.
Pozdrawiamy,
Grażyna, Jędrek, Maja, Gosia, Ewelina, Olga

Re: Co nowego w klubie

Post przez jedrek_witkowski » 2014-10-16, 15:03

Witajcie, mamy przyjemność poinformować, że do Komisji Szkoleń dołączył Michał Strzelczyk!
Komisja wraca do składu trzyosobowego - Gosia Szczepanek, Michał Bekey, Michał Strzelczyk.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za przebieg XXXIV Kursu Przewodników Górskich!
Kontakt z komisją przez maila ks małpa skg uw edu pl

Re: Co nowego w klubie

Post przez Tomek_N » 2014-09-04, 15:28

"zabawkowy pistolet" ...
Ech wspomnienia wróciły ... prawdopodobnie jest to pistolet- atrybut Św. Mikołaja z przedstawienia wigilijnego XXIV kursu :)

Re: Co nowego w klubie

Post przez Grazyna » 2014-07-15, 21:06

W siedzibie odbyły się dziś wakacyjne porządki. Na nowych półkach na wprost drzwi znajdziecie aktualne przewodniki po Polsce i świecie. Na najwyższej półce w podpisanym pudle kolekcja map Kompassu (alpejskich), a także mapy samochodowe i plany miast. A w szafie po lewej można znależć półkę z posegregowanymi mapami turystycznymi, głównie gór Polski, ale też znajdą się tam nizinne rejony Polski i trochę zagranicznych, głównie Karpat.

Zachęcamy do korzystania!


Podczas porządku zostały znalezione czarne męskie buty w rozmiarze 45 (w pudełku na buty), a w siatkach różne drobiazgi (jakieś chustki, czapki, bluzki, zabawkowy pistolet, itp.). Jeśli do końca sierpnia nie znajdą się właściciele rzeczy te zostaną wyrzucone lub oddane.

Re: Co nowego w klubie

Post przez jedrek_witkowski » 2014-05-31, 18:05

Cześć,

w siedzibie mamy całkiem sporo książek (BIBLIOTEKA), zdecydowanie więcej niż mogą pomieścić nasze regały. Dlatego prośba do Was / Nas wszystkich.

>> Czy macie może w domu jakiś regał lub półkę, którą chcielibyście i moglibyście oddać klubowi?
>> Może wiecie skąd można takie meble dostać za darmo lub za niewielką opłatą (z uczelni, z biura, skądkolwiek)?
>> Może znajdzie się 1-2 osoby, które poszukają na portalach ogłoszeniowych informacji o możliwości otrzymania regałów dla Klubu?

Jednym słowem - POMOCY! Dajcie znać, czy ktoś mógłby się włączyć?
Dzięki nowym regałom światło dzienne ujrzą nowe książki o górach, które pozyskaliśmy w ostatnich latach.

Pozdrawiam,
Jędrek

Góra