Są tacy, którzy dająUczuć wyrazy najszczersze
Jesienne chwalą góry
Jesienne piszą wiersze
Być może jest to prawda
Lecz jakże pięknie wiosną
Zieleń pokrywa łąki
I drzewa się rozrosną
A przyszła do nas ze słońcem
Spadła pierwszym deszczem
Kwiatom udziela barwy
Po zimie przyszła, wreszcie