tyt16.jpg

W numerze:

Redakcję Biuletynu nr 16 tworzyli: Marta Cobel-Tokarska, Ewa Jurkowlaniec, Beata Piątek (skład i łamanie), Małgorzata Preuss, Rafał Sarna, Marcin Zarzycki