4-dniowy program szkolenia zimowego obejmuje następujące zagadnienia:

Teoria:
1. Sprzęt i wyposażenie turysty zimowego: demonstracja i zapoznanie z działaniem wybranych elementów sprzętu do wspinaczki letniej i zimowej oraz innych elementów wyposażenia. Zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.
2. Specyfika turystyki zimowej - uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.
3. Niebezpieczeństwa gór z naciskiem na występujące zimą. Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniem pogody. Niebezpieczeństwa zimowe i gór lodowcowych - zakres podstawowy.
4. Lawiny - przyczyny, mechanizm, profilaktyka.

Zajęcia praktyczne:
1. Węzły i podawanie liny: podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny.
2. Poruszanie się w rakach (różne sposoby), asekuracja przy pomocy czekana (budowa różnych typów prostych stanowisk w śniegu).
3. Asekuracja poprzez ciało, różne sposoby asekuracji.
4. Użycie elementów asekuracyjnych: haki, śruby lodowe, igły do traw, pętle.
5. Ćwiczenia lawinowe: wykonywanie przekrojów pokrywy śnieżnej i prób lawinowych, poszukiwanie ofiary za pomocą detektorów i sond lawinowych.
6. Budowa jamy śnieżnej.
7. Asekuracja na lodowcu (podstawy, symulacja w terenie śnieżnym, nauka wychodzenia ze szczelin lodowcowych).
8. Elementy podstaw wspinania się w terenie lodowym.


Tu znajdziesz, co wchodzi w skład indywidualnego wyposażenia na kurs », które każdy powinien zapewnić sobie we własnym zakresie.

Rozkład dnia kursowego: do godz. 15-16 odbywają się zajęcia w terenie. Wieczorami prowadzone będa wykłady i prezentacje.
W cenie kursu - 650 zł (600 zł dla osób uczących się do ukończenia 26 rż) - zapewniamy: ubezpieczenie oraz fachową opiekę instruktorską.
Na czas trwania kursu każdy uczestnik otrzyma: czekan, raki, uprząż, kask, sprzęt lawinowy (w tym detektor), osobiste wyposażenie alpinistyczne. Można zabrać własny sprzęt.

Kurs odbywa się w grupach 6-osobowych.