Stowarzyszenie Studencki Klub Górski

ul. Krakowskie Przedmieście 24 lok. 210, 00-927 Warszawa
Koło naukowe UW nr 507
Koło nr 11 OM PTTK
Numer rachunku bankowego: 38 2130 0004 2001 0609 0799 0002
NIP: 52 52 244 313
Numer KRS: 0000192336
REGON: 010716972

 

Najłatwiej skontaktować się z nami drogą mailową. Wszystkie potrzebne adresy znajdziesz poniżej.

Zarząd (zarzad(at)skg.uw.edu.pl)

Magdalena Czarnecka - prezeska
prezes(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Kocot - wiceprezes ds. turystycznych
wiceprezes(at)skg.uw.edu.pl

Aleksandra Kołodziejczyk - wiceprezes ds. finansowych, skarbnik
aleksandra.kolodziejczyk(at)skg.uw.edu.pl

Michał Wangrat - sekretarz
michal.wangrat(at)skg.uw.edu.pl

Tomasz Wolszczak - członek zarządu do spraw sekcji wysokogórskiej
tomasz.wolszczak(at)skg.uw.edu.pl

Mateusz Ignaczewski - redaktor naczelny, główny archiwista
mateusz.ignaczewski(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Bartosińska - członek zarządu do spraw PR
paulina.bartosinska(at)skg.uw.edu.pl

Szymon Bachnij - członek zarządu do spraw informatycznych
szymon.bachnij(at)skg.uw.edu.pl

Komisja Rewizyjna (kr(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Pluta - przewodniczący
michal.pluta(at)skg.uw.edu.pl

Magda Wierzbicka - wiceprzewodnicząca
maluch(at)skg.uw.edu.pl

Grzesiek Bokota - sekretarz
grzegorz.bokota(at)skg.uw.edu.pl

Komisja Szkoleń (ks(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Strzelczyk - przewodniczący
ks(at)skg.uw.edu.pl

Michał Bekey
bekey.mihaly(at)gmail.com

Marek Paleski
mpaleski(at)skg.uw.edu.pl

Grażyna Chlebicka
ks(at)skg.uw.edu.pl

Kierownictwo Kursu Przewodników Górskich (kk(at)skg.uw.edu.pl)

Ania Zielińska
kk(at)skg.uw.edu.pl

Joanna Walewska
kk(at)skg.uw.edu.pl

Organizacja Slajdowisk (slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl)

Ewelina Różańska
slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl

Sekcja wysokogórska (sekcja(at)skg.uw.edu.pl)

Magda Wierzbicka - kierownik
sekcja(at)skg.uw.edu.pl

Gosia Grabowska - Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej
wysokogorski(at)skg.uw.edu.pl

PTTK koło nr 11 Oddziału Międzyuczelnianego  (pttk(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Pluta - prezes
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Gosia Grabowska - wiceprezes
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Krzysztof Matysiak - skarbnik
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Baza sprzętowa (sprzet(at)skg.uw.edu.pl)

sprzet(at)skg.uw.edu.pl

Biblioteka i archiwum (biblioteka(at)skg.uw.edu.pl)

Mateusz Ignaczewski - kierownik
biblioteka(at)skg.uw.edu.pl

Biuletyn (biuletyn(at)skg.uw.edu.pl)

Mateusz Ignaczewski - redaktor naczelny
biuletyn(at)skg.uw.edu.pl

Baza namiotowa Madejowe Łoże w Podwilku (podwilk(at)skg.uw.edu.pl)

Paweł Staniszewski
podwilk(at)skg.uw.edu.pl, 603 945 126

Administratorzy strony i forum (administrator(at)skg.uw.edu.pl)

Grzesiek Bokota
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Łukasz Sarnacki
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Maciek Weksej
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Tomek Weksej
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Szymon Bachnij
administrator(at)skg.uw.edu.pl