Poniższy harmonogram zajęć jest orientacyjny, kolejność wykładów może ulec zmianie.

DATA

WYJAZDY

1

17-18.10.2020

Manewry Nizinne I

2

24-25.10.2020

Manewry Nizinne II

3

07-08.11.2020

Kursówka 1

4

14-15.11.2020

Kursówka 2

5

21-22.11.2020

Kursówka 3

6

28-29.11.2020
(przeniesiona na styczeń)

Kursówka 4

7

05-06.12.2020

Kursówka 5

8

12-13.12.2020

Kursówka 6

6 weekend w styczniu 2021 Kursówka 4
9 weekend w styczniu 2021 Kursówka 7

10

13-20.02.2021

Przejście zimowe

11

13.03.2021

Medykówka

12

01-08.05.2021

Przejście wiosenne

13

03-06.06.2021 (Boże Ciało)

Rajdówka 1

14

19-20.06.2021

Rajdówka 2

15

10-14 dni w lipcu lub sierpniu 2021

Przejście letnieDATA WYKŁADY
1 21.10.2020 Sprzęt turystyczny

2

28.10.2020

Terenoznawstwo

3

04.11.2020

Wstęp do metodyki

4

18.11.2020

Kuchnia turystyczna i ogniska

5

25.11.2020

Topografia Beskidów i Karpat

02.12.2020

Egzaminy 1

6 09.12.2020 Niebezpieczeństwa w górach

16.12.2020

Wigilia SKG

7

13.01.2021

Budownictwo drewniane

8

20.01.2021

Przyroda

9

27.01.2021

Architektura Monumentalna

03.02.2021

Egzaminy 2

10

10.02.2021

Etnografia Karpat

11

17.02.2021

Religie i wyznania

12

24.02.2021

Historia Beskidów cz.1

13

03.03.2021

Historia Beskidów cz.2

14

10.03.2021

Historia turystyki

17.03.2021

Egzaminy 3

15

24.03.2021

Geologia

31.03.2021

Jajeczko SKG

16

07.04.2021

Meteorologia

17

14.04.2021

Geografia Turystyczna

21.04.2021

Egzaminy 4

18

28.04.2021

Metodyka cz.2

19  12.05.2021 Zagadnienia prawne w turystyce

20

19.05.2021

Logistyka i metodyka wyjazdów zagranicznych

21

26.05.2021

Wycieczka przyrodnicza do ogrodu botanicznego

02.06.2021

Egzaminy poprawkowe cz.1

09.06.2021

Egzaminy poprawkowe cz.2