Poniżej treść decyzji upoważniającej Stowarzyszenie Studencki Klub Górski do prowadzenia szkoleń:

up.jpg