Drodzy Klubowicze, Sympatycy Klubu, bywalcy bazy namiotowej w Podwilku,

oraz wszyscy Ci, którym nieobojętny jest los „Madejowego Łoża”

1procent

Co roku pojawia się możliwość wsparcia finansowego naszej Bazy Namiotowej w Podwilku.

Jak? Poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku.

Pieniądze, które w ten sposób udało się nam zgromadzić w poprzednich latach, przeznaczyliśmy na zakup nowych namiotów i modernizację infrastruktury.

Jako iż baza cały czas wymaga inwestycji, drobnych remontów i renowacji sprzętu, każda złotówka która zasili konto bazy będzie bardzo cenna i na pewno dobrze zagospodarowana!

 

Co należy zarobić aby przekazać 1 % na rzecz Bazy w Podwilku? 

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. W naszym przypadku będzie to:

000 019 1794

(jest to numer Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie)

Oprócz numeru KRS, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego

W następnej rubryce ( zatytułowanej „Informacje uzupełniające) należy wpisać:

Koło nr 11, baza w Podwilku 

 

Następnie należy wysłać mailem następujące dane:

 

 

  • Darczyńca: .....
  • Kwota 1%: .....
  • Koło nr 11, baza w Podwilku
  • Urząd Skarbowy do którego została złożona deklaracja: ....

 

 

Powyższą informację przesyłamy pocztą elektroniczną na adresy:

skarbnik(at)om.pttk.pl oraz skarbnik(at)skg.uw.edu.pl