Roczna składka członkowska wynosi:

  • dla studentów - 20 zł
  • dla pozostałych osób - 40 zł

Nowi członkowie płacą dodatkowo jednorazowe wpisowe w wysokości 10 zł.

Roczna składka powinna zostać wpłacona najpóźniej ostatniego dnia lutego danego roku na wskazane konto.

W przypadku osób dołączających do SKG składka oraz wpisowe powinno zostać wpłacone maksymalnie 14 dni od dnia poinformowania zainteresowanej osoby przez Zarząd o dołączeniu do Klubu.

Przewodnicy SKG, którzy w danym roku zorganizują co najmniej 2 wyjazdy klubowe lub zrealizują 4 dniówki przewodnickie, w kolejnym roku kalendarzowym są zwolnieni ze składki członkowskiej.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka Klubu z obowiązku opłacenia składki członkowskiej lub zmienić mu wysokość składki.

Dane do przelewu

Nr konta: 38 2130 0004 2001 0609 0799 0002
tytuł: "imię i nazwisko" - składka członkowska
Studencki Klub Górski 
ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa

Składki członkowskie są praktycznie jedynym źródłem przychodów Klubu i muszą pokryć koszty całorocznej działalności. Bardzo prosimy o regularne ich opłacanie, najlepiej na początku roku.

Przypominamy, że liczy się ciągłość i nie można mieć przerw w opłatach. Np. jeśli ostatnią zapłaconą składkę mamy za 2011 r. to nie możemy zapłacić za 2013 r. bez uregulowania należności za 2012 r. Wszelkie wpłaty w pierwszej kolejności zostaną przekazane na pokrycie zaległości.