Stowarzyszenie Studencki Klub Górski

ul. Krakowskie Przedmieście 24 lok. 210, 00-927 Warszawa
Koło naukowe UW nr 507
Koło nr 11 OM PTTK
Numer rachunku bankowego: 38 2130 0004 2001 0609 0799 0002
NIP: 52 52 244 313
Numer KRS: 0000192336
REGON: 010716972

 

Najłatwiej skontaktować się z nami drogą mailową. Wszystkie potrzebne adresy znajdziesz poniżej.

Zarząd (zarzad(at)skg.uw.edu.pl)

Ewelina Różańska - prezes
prezes(at)skg.uw.edu.pl

Joanna Gecow - wiceprezes ds. turystycznych
wiceprezes(at)skg.uw.edu.pl

Aleksandra Kołodziejczyk - skarbnik
skarbnik(at)skg.uw.edu.pl

Grzegorz Bokota - sekretarz
sekretarz(at)skg.uw.edu.pl

Stefania Ambroziak
stefania.ambroziak(at)skg.uw.edu.pl

Rafał Stachyra
rafal.stachyra(at)skg.uw.edu.pl

Komisja Rewizyjna (kr(at)skg.uw.edu.pl)

Szymon Bachnij
szymon.bachnij(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Kocot
paulina.kocot(at)skg.uw.edu.pl

Patryk Kula
patryk.kula(at)skg.uw.edu.pl

Maks Dobosz
kr(at)skg.uw.edu.pl

Komisja Szkoleń (ks(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Strzelczyk - przewodniczący
ks(at)skg.uw.edu.pl

Mihály Békey
bekey.mihaly(at)gmail.com

Marek Paleski
mpaleski(at)skg.uw.edu.pl

Grażyna Chlebicka
ks(at)skg.uw.edu.pl

Kierownictwo Kursu Przewodników Górskich (kk(at)skg.uw.edu.pl)

Marek Paleski - kierownik
kk(at)skg.uw.edu.pl

Joanna Dobosz - zastępca kierownika, skarbnik i sprawy finansowe
kk(at)skg.uw.edu.pl

Organizacja Slajdowisk (slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl)

Ewelina Różańska
slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Ploch
slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl

Sekcja wysokogórska (sekcja(at)skg.uw.edu.pl)

Stefania Ambroziak - kierownik
sekcja(at)skg.uw.edu.pl

Gosia Grabowska - Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej
wysokogorski(at)skg.uw.edu.pl

PTTK koło nr 11 Oddziału Międzyuczelnianego  (pttk(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Pluta - prezes
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Krzysztof Matysiak - wiceprezes
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Grzesiek Bokota - skarbnik
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Baza sprzętowa (sprzet(at)skg.uw.edu.pl)

Paulina Kocot
sprzet(at)skg.uw.edu.pl

Biblioteka i archiwum (biblioteka(at)skg.uw.edu.pl)

Mateusz Ignaczewski - kierownik
biblioteka(at)skg.uw.edu.pl

Biuletyn (biuletyn(at)skg.uw.edu.pl)

Mateusz Ignaczewski - redaktor naczelny
biuletyn(at)skg.uw.edu.pl

Baza namiotowa Madejowe Łoże w Podwilku (podwilk(at)skg.uw.edu.pl)

Paweł Staniszewski
podwilk(at)skg.uw.edu.pl, 603 945 126

Administratorzy strony i forum (administrator(at)skg.uw.edu.pl)

Szymon Bachnij
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Grzesiek Bokota
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Łukasz Sarnacki
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Maciek Weksej
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Tomek Weksej
administrator(at)skg.uw.edu.pl