zima_01.jpg

W numerze:

Redakcję Biuletynu nr 17 tworzyli: Ewa Jurkowlaniec, Marta Krawczak, Beata Piątek (skład i łamanie), Małgorzata Preuss, Rafał Sarna (korekta), Marcin Zarzycki; rysunki: Beata Piątek, Magda Puzio